Over Onderwijs & Kind

Christine Perrenet is in Duitsland begonnen met de opleiding tot orthopedagoog, afstudeerrichting Moeilijk Opvoedbare Kinderen en Leerproblemen. Na de propedeuse heeft zij haar studie orthopedagogiek in Nederland voortgezet en deze in 2003 aan de Universiteit van Leiden afgerond. Zij is tot augustus 2016 werkzaam geweest bij een school voor cluster 4 onderwijs (voor kinderen met psychiatrische, leer- en gedragsproblemen). Naast haar werk heeft zij van 2009 tot 2011 de postdoctorale opleiding tot schoolpsycholoog gevolgd. Zij heeft de registratie Kinder- en Jeugdpsycholoog. Christine is tevens geregistreerd als dyslexie-specialist bij NVO/NIP*. Sinds 1 april 2011 werkt zij in haar eigen praktijk.

Christine is aangesloten bij de beroepsvereniging voor psychologen (NIP). Binnen de praktijk wordt gewerkt volgens de beroepscode en de richtlijnen die door het NIP zijn vastgesteld.

* NVO: Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen
NIP: Nederlands Insituut van Psychologen
NVO